ЛГБТ родителството

ЛГБТ засяга интересите на лесбийки, гей мъже, бисексуални и трансполови хора, които отглеждат деца. Тук са деца отглеждани от еднополови двойки, а самите ЛГБТ родители и разнополови двойки, трябва да имат поне един родител е ЛГБТ.

Хората от такива групи стават родители по различни методи, в това число приемно родителство, осиновяване, донорство, износване от друга майка и родителство от хетеросексуална връзка с предишен партньор.

През 2010 г. при провеждане на преброяванията по света, се оказва, че над 115 000 хомосексуални двойки отглеждат деца на възраст под пълнолетната.

Така например по данни излиза, че в Израел лесбийките са 2 500 лесбийски, а гей двойките няколко стотин.

ЛГБТ родителство и осиновяването от двойка ЛГБТ са полемични политически въпроси в множество западни страни, които често разглеждат част от тях изникващи между консерватори и социални либерали.

В страните от Западна Европа, еднополовите двойки получават голяма подкрепа от медицински експерти. Съществуват множество организации, сред които официално подкрепящи осиновяването от страна на такива двойки.

Според направено становище: „Становище за сексуалната ориентация, родителите и децата“ асоциацията за Американската психология излиза стига до заключение, че възпитанието и отглеждането на деца няма връзка с ефективността на родителите, независимо дали те са хомосексуална връзка или хетеросексуални партньори. За гейове и лесбийки се оказва също толкова трудно да бъде осигурена цялата грижа и среда за отглеждане на здрави физически и психически деца, както и в семействата, където двамата родители са от различни полове. Изследвания показват, че развитието, приспособимостта и психологическото здраве на всяко едно дете не е свързано със сексуалната ориентация на неговите родителите. Освен това по данни от направени проучвания става видно, че децата на гейове и лесбийки се развиват също така успешно, както и тези на хетеросексуалните родители.

Според доклад „Детското развитие в различните семейни типове“ са засегнати следните въпроси: Децата живеещи с майка и баща, както и тези отгледани от две майки имат една и съща приспособимост в социално отношение. Дори при някои от направените изследвания се оказва, че децата на две майки лесбийки могат да имат и по-добро ниво на социална способност, отколкото деца отгледани в традиционно семейство. Като цяло обратните не са доказани, но повечето изследвания не откриват основната причина за това. По малко са направените изследвания на деца отглеждани от двама гейове, но и при тях заключенията сочат същите данни, както при две майки лесбийки.