ЛГБТ общност

В своето съкращение ЛГБТ известно още като ГЛБТ е акроним, събирателно на първите букви на думи и признаващи всички лесбийки, хомосексуални, гей, бисексуални хора. Названието на организацията се смята за още по-конкретно като налагане от джендър наука и произхода му идва още от 90-те години на миналия век. Известен като термин куиър произлизащ от англ. ‘queer’.

Като наречие той се ползва още през 1990 г. и се състои в адаптация на по-кратки варианти за ЛГБ. Малко по-късно през 2004 г., ЛГБТ се разпространява с такава скорост, че официално се използва от множество организации и центрове на гей общности, а в англоезичният свят е познат и като ЛГБТ.

Към него се вписват и интер сексуални хора и включително ЛГБТК, произхождащо от английското съкращение LGBTQ, куиър.

Като главна причина за дълги изписвания е факта, че голяма част от транс сексуални и интер сексуални смятат, че разграничаването между сексуална ориентация или ЛГБ и алтернативна идентичност с краткото ТИ трябва да се прави. Съществуват и симпатизанти на теорията, че между транс сексуални хора и групата на ЛГБ, имат известни различия, които не бива да остават без внимание.

Като цяло организацията има за цел да сведе до знанието на масовата аудитория и да изчисти разногласието в употребата на термина сред общността. В САЩ гей и лесбийки на „бялата общност“ го наричат още с краткото определение „обичащи своя пол“, или ОСП.

Съществуват множество критики и желания от различни от стандартния термини назовавания са признаци на известна нетолерантност, дискриминация и липса на усилие за поддържане на атмосфера на мултикултурализъм в самата ЛГБТ общност. В тези спорове не е засегната България. Сходни са тенденциите у нас, но в известна степен, наследяващи стандартни български модел на етноцентризъм, въпреки, че българската ЛГБТ общност, се сформира по-късно от добрите практики на ЛГБТ мултикултурни и разно-етнически отношения на признаване, толерантност и равно представяне.